+30 2310 797161
karassulis@karassulis.gr
Συνδυασμένες μεταφορές: Τι είναι και ποια τα οφέλη τους

Συνδυασμένες μεταφορές: Τι είναι και ποια τα οφέλη τους

Συνδυασμένες μεταφορές: Τι είναι και ποια τα οφέλη τους

Τι είναι οι συνδυασμένες μεταφορές; Πώς μπορεί να επωφεληθεί μια επιχείρηση και πώς κερδίζει στις μεταφορικές της ανάγκες; 

Αν δεν έχετε ακούσει τι είναι οι συνδυασμένες μεταφορές, ή ακόμα κι αν τις γνωρίζετε και δεν τις έχετε εκμεταλλευτεί, τότε θα σας δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να τις κατανοήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε υπέρ σας.

 

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται οι συνδυασμένες μεταφορές;

Στις επιχειρήσεις που:

 • Έχουν στόχο να βρίσκουν πάντα την καλύτερη δυνατή λύση στις μεταφορικές τους ανάγκες.
 • Εξάγουν ή εισάγουν στο εξωτερικό.
 • Χρειάζεται να καλύψουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις.
 • Έχουν ευαίσθητα εμπορεύματα (π.χ. τρόφιμα ή υγρά) που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

 

Τι είναι οι συνδυασμένες μεταφορές;

Συνδυασμένη μεταφορά, γνωστή επίσης και ως διατροπική μεταφορά (αγγλ. ορολογία: intermodal transport) είναι ο συνδυασμός διαφορετικών μέσων μεταφοράς χρησιμοποιώντας ένα μόνο φορτίο ή trailer. Γενικά, τα προσαρμόσιμα φορτία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όλων των ειδών εμπορευμάτων με διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μεταφοράς εμπορευμάτων είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

Οι διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές περιλαμβάνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων σε ένα trailer, επιτρέποντας και χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς, όπως:

 • χερσαίες μεταφορές, μέσω οδικού ή σιδηροδρομικού συστήματος
 • θαλάσσιες μεταφορές μέσω πλοίων
 • αεροπορικές μεταφορές μέσω αεροπλάνων.

Η μεταφορά όμως γίνεται χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε διαχείριση ή αλλαγή του ίδιου του φορτίου κατά την αλλαγή των μέσων, ή αλλιώς των τρόπων (εξού και ο όρος διατροπική ή συνδυασμένη). Αν μια μεταφορά χρησιμοποιήσει έστω και δύο τρόπους, χαρακτηρίζεται ως συνδυασμένη. Αν χρησιμοποιήσει περισσότερους υπάρχει και ο όρος της πολυτροπικής (multimodal) μεταφοράς.

 

Πώς λειτουργούν οι συνδυασμένες μεταφορές;

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η εξής: Στην έναρξη της μεταφοράς τα εμπορεύματα μεταφέρονται με φορτηγό ή με έναν τράκτορα και το trailer που φέρει το φορτίο . Αυτό είναι και το πρώτο στάδιο όπου το εμπόρευμα πρέπει να φτάσει στο πρώτο σημείο της αλλαγής. Στη συνέχεια, όταν φτάσει στο πρώτο σημείο προορισμού (π.χ. λιμάνι ή σταθμό), το trailer μεταφέρεται αυτούσιο σε κάποιο άλλο μέσο ανάλογα με το επόμενο στάδιο, χωρίς τα εμπορεύματα και τα προϊόντα να έχουν μετακινηθεί. Τέλος, ένας άλλος τράκτορας παραλαμβάνει και πάλι, και μεταφέρει τα εμπορεύματα από το σημείο εκφόρτωσης στον προορισμό τους.

 

Συνδυασμένες μεταφορές: 3 βασικά οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η συνδυαστική αυτή μέθοδος μειώνει συνολικά τον χειρισμό του φορτίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα γενικά να βελτιώνει την ασφάλεια, να μειώνει τις ζημιές και τις απώλειες και να επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά των εμπορευμάτων. Το μειωμένο κόστος για τα οδικά φορτηγά είναι το βασικό όφελος για τη διηπειρωτική χρήση. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από μειωμένους χρόνους για τις οδικές μεταφορές σε μικρότερες αποστάσεις.

 

1. Μειωμένο κόστος

Όταν μια μεταφορά έχει τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα να γίνει συνδυασμένη/διατροπική, τότε έχει μεγάλη πιθανότητα να βελτιωθεί η συνολική τιμή συγκριτικά με την περίπτωση αποκλειστικής χρήσης φορτηγών. Αυτό γιατί μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων οδηγών, υπάρχει λιγότερη κατανάλωση βενζίνης στα φορτηγά και απλοποιείται η διαδικασία. Αν μάλιστα η μεταφορική εταιρεία έχει δικό της ιδιόκτητο στόλο, όπως ακριβώς ο όμιλος KARASSULIS που έχει στη διάθεσή του προσωπικό στην Ελλάδα και την Ιταλία, τότε τα οφέλη στην αμεσότητα και τη λειτουργικότητα, είναι ακόμα περισσότερα.

 

2. Πιο "πράσινη" μεταφορά

Από τη στιγμή που μειώνονται τα μεγάλα κι ασταμάτητα δρομολόγια με τις συνδυασμένες μεταφορές, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι αφενός είναι καλύτερο για το οδικό δίκτυο αφού το αποφορτίζει, κι αφετέρου για το περιβάλλον. Αυτό γιατί μειώνονται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx), που είναι από τους πιο σημαντικούς αέριους ρίπους που προέρχονται από το πετρέλαιο και τη βενζίνη κι αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα ρύπανσης της Γης. Μειώνονται επίσης οι εκπομπές CO2, αλλά και η κατανάλωση της βενζίνης. Επίσης, να γνωστοποιήσουμε ότι τα τρένα αποτελούν τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς συγκριτικά με τον οδικό. Ένα μόνο τρένο μπορεί να μεταφέρει κατά μέσο όρο 280 φορτηγά και μπορεί να μεταφέρει έναν τόνο εμπορευμάτων με μόνο ένα γαλόνι καυσίμου.

 

3. Ασφάλεια

α. Η ενισχυμένη ασφάλεια στις συνδυασμένες μεταφορές έχει πολλές εκτάσεις και δεν είναι μονόπλευρη. Αρχικά, μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς στα εμπορεύματα χάρη στην κλειστή μεταφορά φορτίων από το σημείο αναχώρησης έως το σημείο άφιξης. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του τρόπου μεταφοράς είναι η απουσία μεταφοράς αγαθών από trailer σε trailer και συνεπώς, η επαφή του προϊόντος με αέρα ή μικρόβια. Αυτό εξασφαλίζει πλήρη προστασία του προϊόντος. Αυτή η διαδικασία είναι ιδανική για διεθνείς μεταφορές όπου η καλή διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας. Η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι επίσης η ιδανική λύση για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των υγρών και των τροφίμων, χάρη στην αυστηρή τήρηση των θερμοκρασιών και των βέλτιστων συνθηκών που δεν αλλάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια. Στον όμιλο KARASSULIS, έχοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς της Ιταλία, δίνουμε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια μεταφοράς τροφίμων. Γι' αυτό κι έχουμε ειδική πιστοποίηση που ακολουθούμε πιστά κι ανανεώνουμε όταν αυτό απαιτείται.

β. Μειώνει τον κίνδυνο ληστείας χάρη στον συνεχή έλεγχο της διαδικασίας από την αναχώρηση έως την παράδοση και τη συντήρηση των εμπορευμάτων μέσα στο ίδιο το trailer. Επίσης, σε μέσα όπως το τρένο, το πλοίο ή το αεροπλάνο, η επιτήρηση αυξάνεται, ενώ τα trailer παραμένουν κλειστά και προστατευμένα.

γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των φορτίων, αλλά και της συνολικής μεταφοράς, είναι πιο αποτελεσματικά, πιο εύκολα και πιο λειτουργικά. Μάλιστα, στον όμιλο KARASSULIS, λόγω των συνδυασμένων μεταφορών που εκτελούμε, διαθέτουμε συσκευές εντοπισμού GPS, τόσο στους τράκτορες, όσο και στα τρέιλερ, για να έχουμε πάντα ξεκάθαρο έλεγχο και γνώση της κατάστασης και της θέσης κάθε φορτίου.

 

Ο όμιλος KARASSULIS, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον κόσμο των μεταφορών από την Ελλάδα στην Ιταλία και αντίστροφα, προσφέρει έξτρα πλεονεκτήματα στις συνδυασμένες μεταφορές.

Πώς;

 • Με φορτηγά ενισχυμένα με συσκευές εντοπισμού GPS, τόσο στους τράκτορες, όσο και στα τρέιλερ, γιατί θέλουμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των φορτίων, ανά πάσα ώρα και στιγμή, άσχετα με την αλλαγή που θα απαιτήσει η μεταφορά. Επίσης, μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνο τη θέση και την πορεία του φορτίου, αλλά και τις συνθήκες μεταφοράς τους.

 

 • Με ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων τρακτόρων και ρυμουλκούμενων, πάντα στη διαθεσιμότητά μας.

 

 • Με έμπειρους και καταρτισμένους οδηγούς, που εμπιστευόμαστε και που μπορούμε να εγγυηθούμε για την οδική τους συμπεριφορά και την ασφάλεια της μεταφοράς.

 

 • Με εξειδικευμένο και πάντα σε εγρήγορση προσωπικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία, που μας δίνει το πλεονέκτημα καλύτερης συνεννόησης κι εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από την περιοχή.

 

 • Με πολυάριθμες αναχωρήσεις μέσα στην εβδομάδα για FTL και LTL φορτία, αλλά και μεταφορές express όταν υπάρχει ανάγκη.

 

 • Με τα μέσα, την τεχνογνωσία και τη δυναμική να εξυπηρετούμε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους που χρειάζονται αμεσότητα, ποσότητα και ασφάλεια στις μεταφορικές τους ανάγκες, όπως η χαρτοβιομηχανία, η μεταφορά πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, μέχρι και μεταφορά βαριών μηχανημάτων.

 

 • Με ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών σε κατάλληλες τοποθεσίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα.

 

Αν λοιπόν θέλετε για την επιχείρησή σας την καλύτερη και προσαρμοσμένη λύση στις μεταφορικές σας ανάγκες, επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπό μας ή ζητήστε προσφορά.

Share this post: 

Η εταιρία KARASSULIS S.A. ιδρύθηκε το 1988 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο τις διεθνείς οδικές διαμεταφορές από και προς την Ιταλία.

NEWSLETTER

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνείς Μεταφορές | Karassulis S.A.

9ο ΧΛΜ. Θεσσαλονίκης - Αθηνών - 57400 Σίνδος - Τ.Θ. 34

+30 2310797161

+30 2310796764

karassulis@karassulis.gr